Garantie

Garantie voorwaarden nieuw en gebruikte snor-en brom scooters/brommers.

A. Op alle nieuwe scooters die door Brommer4you worden verkocht, zit standaard fabrieksgarantie van 1 of  2 jaar motorisch en electronisch.

A.1  Op alle gebruikte scooters die door Brommer4you worden verkocht, zit naar gelang de leeftijd garantie op motorisch en elektronisch.
B. De volgende onderdelen/zaken komen niet voor garantie in aanmerking:
1. Aan slijtage onderheven onderdelen zoals: banden, remschijven, remblokken, kabel,v-snaren, lampen, bougies, zekeringen, accu's, rubbers, olie, luchtfilters, frictiematerialen.
2. Alle schade die voorkomt uit het niet laten uitvoeren van de reguliere onderhoudsbeurten door Brommer4you.
3. Alle schade die het gevolg is van reparaties,aanpassingen of onderhoud die niet door Brommer4you wordt voorgeschreven.
4. Bij zelf sleutelen,monteren,demonteren en opvoeren van de scooter vervalt de garantie.
5. Alle schade die voortkomt door een hogere belasting dan staat beschreven, in het instructieboekje.
6. Schade die voorkomt door ongevallen.
7. Scooters die gebruikt worden voor verhuur.
8. Alle schade die voorkomt uit natuurrampen,diefstal,brand enz.
9. Alle schade die voortkomt uit chemische producten zoals:zout,olie, rook,zeewater,vogeluitwerpselen en dergelijke.
D. Brommer4you kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
1. Kosten van periodiek onderhoud tijdens de garantieperiode.
2. Afleveringskosten.
3. Kosten voortkomend uit enig werk wegens voordien ondeugdelijk en/of slecht uitgevoerd werk.
4. Bijkomende kosten gemaakt ivm een schadeclaim door bijvoorbeeld wegsleepkosten, telefoonkosten, hotel-dinerkosten, gederfde inkomsten, kosten voor vervangend vervoer of enige ander kosten tijdens de reparatieperiode.